Tin bão khẩn cấp

Thứ Hai, 25/12/2017, 08:16 GMT+7
TIN BÃO KHẨN CẤP (CƠN BÃO SỐ 16)
 
TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 16)

 

Vị trí và cường độ hiện tại

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

04 Thứ hai,25/12/2017 8.3 110.3 TY 119 km/giờ

 

 

Vị trí và cường độ dự báo

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

16 Thứ hai,25/12/2017 8.6 107.6 STS 104 km/giờ
04 Thứ ba,26/12/2017 8.9 104.9 STS 91 km/giờ
16 Thứ ba,26/12/2017 9.4 102.7 TS 65 km/giờ
04 Thứ tư,27/12/2017 9.7 100.7 TD 46 km/giờ

 

Ghi chú hình ảnh:
Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 6
Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 10
Vùng tâm bão có thể đi qua
   Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới đã qua
   Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới hiện tại, dự báo
*Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 9:00 sáng, ngày 25/12/2017

CHÙM ẢNH ĐƯỜNG ĐI VÀ VỊ TRÍ CƠN BÃO  
  
 

ẢNH MÂY VỆ TINH  
 

Nguồn: http://www.nchmf.gov.vn